Hoppa till innehåll
Bruna och vita höns inomhus

tidskriften fjäderfä

Innehållet i Fjäderfä strävar efter en lagom blandning av nyheter, gårds- och företagsreportage, omvärldsbevakning, forskning och kunskap. Från stort till smått och en jämn blandning av både ägg- och fågelkött, från uppfödning till slutprodukt ute på marknaden. Med detta hoppas vi som jobbar med tidningen Fjäderfä kunna bidra med både inspiration och kunskap till er läsare, allt för en lönsam och hållbar fjäderfäproduktion!

Tidskriften Fjäderfä ges sedan 2020 ut av LIME AB på uppdrag av Föreningen Fjäderfäskötsel och Svenska Ägg i samverkan med Svensk Fågel. I uppdraget ingår totalt ansvar för både innehåll, annonser, produktion och distribution.


Korta fakta

Agneta Lilliehöök

Redaktion: LIME AB Tejarps gård, 233 76 Klågerup, Telefon 040-40 86 80
Uppdragsgivare: Föreningen Fjäder­fäskötsel och Svenska Ägg i samverkan med Svensk Fågel.
Utgivning: 8 utgåvor per år
Ansvarig utgivare och chefredaktör: Agneta Lilliehöök
Annonschef: Agneta Lilliehöök, agneta@lime.nu
Annonser textsidor: Göran Månsson, goran@lime.nu
Annonser marknadstorget: Binh Tan, binh@lime.nu
Annonstraffic: Britt-Marie Persson, annons@lime.nu
Form & layout: Charlotta Behrens
Prenumeration: Filippa Böckman, prenumeration@lime.nu